өдөр
шөнө
×

Гэрийн чинь баганыг хөрөөдөж байна Говьчууд минь. Харж суугаад нураалгах уу?

Гурван гишүүний онц эрх нь цуцлагдлаа. Хоёр нь Өмнөговийн наяад мянган иргэдийг төлөөлж байсан төлөөлөл.

Top