өдөр
шөнө
×

Цахим залилангийн хохирогч болохоос хэрхэн сэргийлэх вэ?

Залилагчид хохирогчоо хэзээ ч өрөвддөггүй. Тийм ч учраас энэ төрлийн гэмт хэрэгт ногдуулах ял шийтгэл өндөр байдаг.

Top